Súkromné školiace zváračské centrum SKILLWELDING sme otvorili v roku 2019 na základe uvedomenia si situácie na trhu v oblasti zvárania. Každým rokom narastá dopyt po kvalifikovaných zváračoch na trhu práce a na druhej strane je vysoký nedostatok zváračov s odbornými znalosťami.

Preto sme vytvorili ponuku kvalitného školiaceho programu pre študentov a firmy v oblasti zvárania. Našim cieľom je vyškoliť odhodlaných záujemcov, aby uspokojili rastúci dopyt po kvalifikovaných zváračoch v požadovaných odvetviach.  Aj keď existuje viac zváračských metód, náš školiaci program SKILLWELDING je zameraný na dve metódy zvárania , ktoré školíme pretože sú najžiadanejšie na trhu práce:

  • Zváranie netaviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu (TIG)
  • Zváranie obalovanou elektródou (MMA) 

V krátkosti by som sa Vám rád predstavil. Volám sa Martin Šúchal a som zakladateľom projektu SKILLWELDING. Pomáham začiatočníkom a existujúcim zváračom naučiť sa techniky zvárania na profesionálnej úrovni. Rád odovzdávam svoje skúsenosti a zručnosti vo zváraní a mám radosť, keď výsledky mojej práce majú spätnú väzbu v podobe úspechov našich absolventov.

Zváraniu sa venujem viac ako 15 rokov. A len nedávno som si uvedomil, že je to niekde na hranici 22 000 hodín. Na základe dlhoročných skúseností som vytvoril fungujúce know how v učení zvárania, ktoré uplatňujem počas našich zváračských kurzov SKILLWELDING. Na základe toho dokážem proces učenia našich študentov skrátiť o viac ako polovicu.

Osobne som zástancom jednoduchosti a efektívnosti a tieto dve vlastnosti sa mi podarilo aplikovať do nášho školiaceho programu a mám obrovskú radosť, že fungujú. Dôkazom sú naši absolventi, ktorí úspešne zvládajú pracovné skúšky na RTG a nastupujú na pracovné projekty.

Nenechajte si svoju príležitosť na lepšie platenú prácu zvárača utiecť pomedzi prsty. V oblasti zvárania existuje veľké množstvo príležitostí a za krátku dobu vďaka  fungujúcemu školiacemu programu viete byť pripravení na kariéru zvárača.

Chcem si pozrieť ponuku “Zváračských kurzov SKILLWELDING