DISMAR s.r.o.,
Malý Lapáš 376
951 04 Malý Lapáš

IČO: 50 729 241
DIČ: SK2120452576

Martin Šúchal
konateľ spoločnosti
Mobil +421 (0) 911 174 137
E-mail: info@skillwelding.com